Det är så verkligt att man kan ta på det men så overkligt att man alltid tappar greppet.  
 
0 kommentarer